bib burp and teether set grey
3 piece boxed bib burp teether gift set
Living Textiles

Bib, Burp and Wooden Teether 3 Piece Gift Set

正常价格 $27.95 $0.00

这款精美实用的三件套礼品套装非常适合婴儿送礼。
礼品套装由灰色条纹围嘴,灰色打p围嘴和带有灰色条纹兔子耳朵的华丽木制牙胶组成。
围兜33厘米x 19.5厘米。
打p围兜25.5厘米x 26厘米。
围嘴和打用100棉制成。.
牙线100棉和山毛榉木。.
附有礼品盒装。


分享这个产品


这个集合的更多内容